Dla studentów

Strona dotyczy inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych. Niżej są propozycje tematów, ale zapraszam do zgłaszania własnych propozycji. Zainteresowanych studentów proszę o kontakt.

Propozycje tematów związanych z programowaniem

Propozycje tematów związanych z sieciami

Uwagi

Oprogramowanie i praca powinna być przygotowana przy wykorzystaniu wolnego lub ustandaryzowanego oprogramowania. Oprogramowanie najlepiej napisać w językach C, C++, Python czy Java. Najlepiej wykorzystać system Linux lub BSD.

Praca dyplomowa powinna być napisana w LaTeXu. Rysunki w pracy powinny być wektorowe. Najlepiej używając PGF/TikZ, ale to nie jest wymagane. PGF/TikZ potrafi generować eleganckie rysunki, takie jak tutaj.

Zachęcam do pisania pracy w języku angielskim, ale to nie jest wymagane.

Przykłady prac

Przykładami bardzo dobrych prac dyplomowych są:

FAQ

Czy można zamieszczać zdjęcia, których dyplomant nie jest autorem?

Jeżeli autor zdjęcia albo licencja na to pozwala, to oczywiście można. Jednak liczba takich zdjęć powinna być ograniczona, ponieważ dyplomant zaświadcza, że jest autorem pracy. Dopuszczalne jest użycie kilku zdjęć, jeżeli są one potrzebne w pracy, a dyplomant nie ma możliwości wykonania takich zdjęć. Wykorzystane zdjęcia powinny zawierać w tytule rysunku opis, skąd zdjęcie pochodzi.

Czy należy uzyskać zgodę autora materiału źródłowego na wykorzystanie informacji pochodzących z materiału?

Nie trzeba, jeżeli autor pozwala na wykorzystanie materiału. Nie można danych bezpośrednio kopiować, na przykład w postaci tabel, wykresów czy całych zdań, a jedynie można używać danych celem ich interpretacji.

Jak należy cytować zasoby w Internecie?

Należy podać link i datę dostępu do zasobu. Jeżeli link jest bardzo długi i złożony, to można podać link do strony i wspomnieć w jakim dziale cytowany zasób się znajduje.

Jak cytować rozdział książki?

Należy podać tytuł książki w spisie literatury, a w miejscu cytowania należy podać tytuł rozdziału lub stronę.

Jak formatować pozycje w spisie literatury?

Najlepiej korzystać z formatowania zapewnionego przez LaTeXa i BibTeXa.

Valid XHTML 1.0 StrictValid CSS!